header
אפריל
במרס 1947 הגיעו לקפריסין בחשאי לוחמי 'החוליה': יחידת החבלה הימית של הפלמ"ח. הם הביאו עימם ציוד שנועד לביצוע חבלה באוניות הגירוש הבריטיות. ב-3.4 יצאה התכנית הראשונה לפועל.
בראשית אפריל 1948 החליט פאוזי קאוקג'י, מפקד 'צבא ההצלה' הערבי, לכבוש את קיבוץ משמר-העמק, כחלק מתוכניתו להשתלט על הכבישים המובילים לחיפה. ב- 4.4.48 לפנות ערב החלה ההתקפה.
ב-9 באפריל 1948 נסתיימה מסכת הקרבות לכיבוש הקסטל. בקרב ההרואי שהתחולל יום קודם נהרגו לוחמים רבים, ביניהם המ"מ שמעון אלפסי שפקד: "הטוראים לסגת, המפקדים נשארים לחפות על נסיגתם"!
ב-25 באפריל 1945 עלתה על הקרקע היאחזות רמות נפתלי שבגליל העליון. רמות נפתלי היא אחת משבע ההיאחזויות הפלמ"ח שהיוו מודל התיישבותי זמני המשלב שיבולים – וחרב.
שלוש פעמים הותקפה מצודת המשטרה שבגליל העליון. ההתקפה השניה על מצודת נבי יושע היתה הקשה מכולן. 22 לוחמים, רובם מהכשרות דפנה וכפר בלום, נהרגו. גופות הלוחמים נקברו במקום בקבר אחים.