header
יולי
אוניית המעפילים "יציאת אירופה תש"ז" – אקסודוס יצאה מנמל סט בצרפת ועליה 4,515 מעפילים. לאחר מספר ימי הפלגה הגיעה האונייה אל מול חופי ארץ ישראל. לאחר מאבק נואש, נכנעו המעפילים והאונייה נכנסה לנמל חיפה. המעפילים הועברו לאוניות גירוש, אך הבריטים החליטו הפעם לא להובילם לקפריסין, אלא חזרה לנמל המוצא בצרפת. עם סירוב המעפילים לרדת אל החוף בצרפת, הועברו האנשים חזרה למחנות מעצר על אדמת גרמניה. סיפור האונייה זכה בהד תקשורתי עצום ברחבי העולם והיא הפכה לסמל במאבק בבריטים.
במסגרת מבצע "דני" התנהל הקרב על שליטה בחירבת קוריקור ושילתה. כוחות מחטיבת "יפתח" נתקלו בכוח ירדני שישב בראש המוצב. בעת הנסיגה נהרגו 45 לוחמים. קרב זה נחשב לאחד מהקרבות המרים של מלחמת העצמאות.
במסגרת תנועת המרי העברי נעשו שני ניסיונות בחורף 1946 לפגוע במתקן הראדר בסטלה-מאריס בכרמל המערבי. הניסיון השני הצליח. אך הבריטים הקימו מחדש את המתקן. לאחר פרשת האקסודוס, הוחלט לפגוע פעם נוספת במתקני ראדר על הר הכרמל. בניסיון זה הצליחה הפעולה עם מיעוט אבדות.
במהלך כנס הפלמ"ח השני נחשף לראשונה סמל הפלמ"ח- שתי שיבולים וחרב.
במהלך מבצע "דני" נכבשה העיר לוד בהשתתפות כוחות של הגדוד השלישי של חטיבת יפתח בסיוע לוחמים מחטיבה 8.