header
יוני
שעת ה"ש" נקבעה ל- 23:30. ובהגיעה - התפוצצו 11 גשרים בכל גבולות הארץ במה שנודע כ"ליל הגשרים" - אחד המבצעים המרשימים ביותר של אנשי הפלמ"ח במסגרת תנועת המרי העברי כנגד שלטון המנדט הבריטי.
כאשר התקרבו אוניות מלחמה מצריות לחופי תל-אביב – יצאו לקראתן טייסי הפלמ"ח מתי סוקניק ודוד שפרינצק על מנת לתקוף אותן מן האוויר.
עם פריצת דרך בורמה – הוסר למעשה המצור על ירושלים. דרך הג'יפים עלתה והתפתלה בהרים – רק נהגים מוכשרים יכלו לה – ובחלקה הועברה האספקה רגלית באמצעות סבלים...
בשעות הבוקר חדרו כוחות אוייב והשתלטו בסיוע משוריינים על קיבוץ גזר. בשעה 16:30 נסתיים הקרב. 28 חברים נהרגו ו-30 נפלו בשבי, ביניהם 12 לוחמות. בעוד הערבים בוזזים את הקיבוץ – תקף כוח מהגדוד הראשון את האוייב. בשעה 19:00 שוחררה הנקודה, הקיבוץ היה שוב בידינו.
קיבוץ ברעם הוא אחד מ-36 קיבוצים שהקימו חברי הפלמ"ח אחרי מלחמת העצמאות. "הפלמ"חניק מחפש את המחר"!