header
מאי
ב-15 במאי 1941 ניתנה הפקודה להקמת הפלמ"ח, פלוגות המחץ. הזרוע המגויסת של ארגון ה"הגנה". כמפקד הכוח מונה יצחק שדה. "...והשאר יסופר בתולדות ישראל"
ב-18 במאי 1941 יצאו 23 חברי פלמ"ח וקצין בריטי אחד למבצע חבלה במתקני הנפט סמוך לעיר טריפולי בלבנון. המבצע נערך במסגרת ה'שיתוף' עם גופי המודיעין הבריטי במלחמת העולם השנייה. הלוחמים הפליגו אל הים הפתוח ולא שבו אל ביתם. תעלומת היעלמותם בלב ים היתה לאתוס מכונן בפלמ"ח.
לאחר שבוע קרבות הרואיים עקובים מדם – נסוגו חברי קיבוץ יד-מרדכי מפני הפולש המצרי.
לאחר ימים ארוכים וקשים של לחימה שוחררה העיר. עם סיום הקרבות, אמר רב העיר צפת: "צפת שוחררה בזכות המעשה ובזכות הנס: המעשה שהתפללנו, הנס – שהגיע הפלמ"ח!"
שלושה ימים שבתו רעב 1400 מעפילי האוניות "דב הוז" ו"אליהו גולומב" בעיר הנמל האיטלקית לה-ספציה. ההד התקשורתי הרב עשה את שלו...המעפילים הגיעו לבסוף לחוף המבטחים בארץ-ישראל.