header
נובמבר
ליל הרכבות - פעולה מורכבת ומרשימה שבוצעה במסגרת תנועת המרי העברי. במהלך הפעולה פוצצו 152 נקודות ברשת מסילות הברזל בכל רחבי הארץ. במבצע נטלו חלק לוחמי פלמ"ח, לוחמי אצ"ל ולוחמי לח"י אשר פעלו בגזרות שונות: בתחנת הרכבת המרכזית של לוד, בחיפה ובמקומות נוספים.
במסגרת מבצע "לוט" נפרצה הדרך מבאר שבע לעבר סדום, שעד אז נעשתה רק באמצעות מטוסים. במבצע זה נתפסו ללא קרב כורנוב ועין חוסוב. שטח נרחב בנגב סופח למדינת ישראל.
לאחר מאבק עיקש מצד ראש-הממשלה ושר הביטחון דוד בן-גוריון, הוחלט על פירוק מטה הפלמ"ח. בראשית אוקטובר ניתנה פקודת הפירוק על ידי הרמטכ"ל יעקב דורי. בפועל, פורק המטה ב-7 בנובמבר לפני מבצע "חורב". למרות שמטה הפלמ"ח פורק החטיבות המשיכו בלחימה עד לסיומה של מלחמת העצמאות. "לפקודה תמיד אנחנו"!
עם סיום השיתוף של יחידות הפלמ"ח והבריטים, נאלץ הפלמ"ח למצוא הסדר חדש על-מנת לקיים את יחידותיו. לאחר משא ומתן עם התנועות הקיבוציות, נחתם הסדר העבודה והאימונים שאיפשר את המשך קיומו של הפלמ"ח. לפי ההסכם, מחצית מימי החודש הוקדשה לעבודה בקיבוצים ואילו המחצית השניה הוקדשה לאימונים. בתמורה סיפקו הקיבוצים מקומות לינה, ציוד ואוכל לחברי הפלמ"ח.
בחודשים האחרונים של מלחמת העולם השנייה, החל ה"סזון" [עונת הצייד] שבו נשלחו אנשי הפלמ"ח יחד עם אנשי ה"הגנה", במטרה לעצור את פעילות אנשי אצ"ל כנגד הבריטים.