header
אוקטובר
מאוקטובר 1943 ועד אפריל 1946 הבריחו אנשי "החוליה היבשתית" של הפלמ"ח כ-5000 עולים ארצה. בזוגות ובקבוצות עד שמונה עולים עברו יחד את הגבול של ארץ ישראל עם סוריה ולבנון במבצעים סודיים שחלקם עדיין לא סופרו.
בליל העשרה באוקטובר, במבצע מורכב בו נטלו חלק לוחמי הפלמ"ח מהגדוד הראשון, שוחררו 208 מעפילים ממחנה המעצר בעתלית. הם יצאו בשיירה חשאית לעבר הקיבוצים יגור ובית אורן. היתה זו הפעולה הראשונה של תנועת המרי העברי במסגרת המאבק בבריטים.
ב-15 באוקטובר הסתיים כיבוש באר-שבע במסגרת מבצע "משה" על ידי חטיבת הנגב. בלחימה השתתפו עולים חדשים רבים, ניצולי שואה וכן אנשי "הקומנדו הצרפתי".
במסגרת מבצע "ההר" נכבש על ידי לוחמי חטיבת "הראל", המשלט המשותף ששלט על אזור בית שמש. לאחר כיבוש המשלט נפל קצין המבצעים של הגדוד החמישי, אהרן שמידט (ג'ימי), אשר ניהל את הקרב.
במבצע נועז בערב יום הכיפורים תש"ז הוקמו בן לילה, י"א נקודות התיישבות בנגב. הפלמ"ח לקח חלק חשוב בהקמת הישובים קדמה, משמר הנגב, בארי, נירים וחצרים ובאבטחת נקודות היישוב הנוספות.