header
ספטמבר
הרזרבה – הוקמה בתחילת 1944 כאשר ראשוני הפלמ"ח השתחררו. אנשי הרזרבה שימשו כחיל המילואים של הפלמ"ח והתגייסו עם פרוץ מלחמת העצמאות.
האוניה "אף על פי כן" הפליגה מחופי איטליה ועליה 434 מעפילים. במאבק שהתחולל בחופי חיפה נהרג המעפיל נח גולדפרב ומעפילי האוניה גורשו לקפריסין.
בחורשת משמר העמק נפגשו בספטמבר 1943 מפקדים, וחברות רבות לכנס החברות בו ניסו למסד לראשונה את השתלבותן של הנשים בפלמ"ח.
לוחמת הפלמ"ח חביבה רייק הגיעה לסלובקיה עם אנשי חיל האוויר האמריקאי, פגשה במקום צנחנים נוספים:
צבי בן יעקב, רפי רייס וחיים חרמש. יחד הקימו תחנת שידור וניסו לסייע ליהודים שנמלטו ממחנות הריכוז.