העברת מעפילים לגירוש

העברת מעפילים לגירוש
מס' תמונה: 135