מחלקת הכשרת דליה בכניסה לכפר מלכיה

מחלקת הכשרת דליה בכניסה לכפר מלכיה
נתקבל מ: קיבוץ דליה
מס' תמונה: 501