חיפושי נשק בשדות-ים

חיפושי נשק בשדות-ים
תיאור התמונה: חיפוש נשק- חפירה בעזרת קומפרסור
מס' תמונה: אסף 8