בונים גשר להעלאת מעפילים אל האוניה

בונים גשר להעלאת מעפילים אל האוניה
אלבום: שליחי הפלמח בצרפת הונגריה רומניה
תיאור התמונה: בפורמיה שבאיטליה
מס' תמונה: 148