תחנת האלחוט במפקדה הארצית (מטכ"ל)

תחנת האלחוט במפקדה הארצית (מטכ"ל)
תיאור התמונה: זכי קיני במטכ"ל ברמת גן
נתקבל מ: ארכיון צה"ל
מס' תמונה: 144