הורדת פצועה מהאונייה

הורדת פצועה מהאונייה
תיאור התמונה: הורדת מעפילים חולים ופצועים בנמל חיפה.
מס' תמונה: 253