אוניית המעפילים קרב עמק אילון

אוניית המעפילים קרב עמק אילון
תיאור התמונה: המעפילים מתכוננים לירידה בכניסת הספינה למימי הארץ.
נתקבל מ: קסריה
מס' תמונה: 6438