אוניית המעפילים יהודה הלוי

אוניית המעפילים יהודה הלוי
תיאור התמונה: בשיטת הסנדביץ, מתקרבות משני צידי האוניה יהודה הלוי שתי משחתות בריטיות. זהו תרגיל לפני ההתקפה והעליה על סיפון אונית המעפילים.
מס' תמונה: 51