אוניות המעפילים הפאנים

אוניות המעפילים הפאנים
תיאור התמונה: ההכגנות וההפלגה של הפאנים- עולים לאוניה.
מס' תמונה: אסף 1