אוניית המעפילים שאר ישוב

אוניית המעפילים שאר ישוב
תיאור התמונה: 'שאר ישוב' נגררת לנמל
מס' תמונה: 6776