אוניית המעפיליםכ"ג יורדי הסירה

אוניית המעפיליםכ"ג יורדי הסירה
מס' תמונה: 112