אוניית המעפילים דב הוז

אוניית המעפילים דב הוז
תיאור התמונה: כנס בנמל ספציה של אנשי האוניות פצה ופיניצה (דב הוז ואליהו גולומב)- 1946
מס' תמונה: 95