אוניית המעפילים אנצו-סירני

אוניית המעפילים אנצו-סירני
תיאור התמונה: 'אנצו סירני' בנמל חיפה- לפני הורדת המעפילים.
מס' תמונה: 93