מדליה לפעילים

מדליה לפעילים
תיאור התמונה: מדליה זו הוענקה לראשונה על ידי יהודה ארזי במגנטה, בשנת 1946, לפעילי העליה הבלתי ליגאלית באיטליה, כאות הוקרה על חלקם במאבק לעליה ופרשת לה- ספציה במיוחד, ולאחר הפלגת שתי הספינות אליהו גולומב ודב הוז, מנמל לה-ספציה ביום 13.5.46 ועל סיפונם 1014 מעפילים.
מס' תמונה: 96