אוניית המעפילים דלין

אוניית המעפילים דלין
תיאור התמונה: הדלין- השם המחתרתי של אליהו גולומב מנאפולי, איטליה בטקס ההשקה.
מס' תמונה: 90