אוניית המעפילים הגנה

אוניית המעפילים הגנה
תיאור התמונה: העברת מעפילים מבריה להגנה בלב ים.
מס' תמונה: 5129