אוניית המעפילים ארבע החרויות

אוניית המעפילים ארבע החרויות
תיאור התמונה: העברת מעפילים לאונית הגירוש
מס' תמונה: 1451