אוניית המעפילים ברכה פולד

אוניית המעפילים ברכה פולד
תיאור התמונה: מלווים: מנחם כהן, שלום דוליצקי, אברהם קרני, חיים גולדיס.
מס' תמונה: 2214