אוניית המעפילים פלמ"ח

אוניית המעפילים פלמ"ח
מס' תמונה: 84