אוניית המעפילים המעפיל האלמוני

אוניית המעפילים המעפיל האלמוני
תיאור התמונה: לאחר השתלטות הבריטים
מס' תמונה: 86