הכשרת שער העמקים במסע הגדול למדבר יהודה

הכשרת שער העמקים במסע הגדול למדבר יהודה
נתקבל מ: חיפה
מס' תמונה: 5443