מחלקת שער העמקים, פלוגה א'.

מחלקת שער העמקים, פלוגה א'.
נתקבל מ: חיפה
מס' תמונה: 5479