הכשרת גניגר

הכשרת גניגר
נתקבל מ: ירושלים
מס' תמונה: 5703