המחנה בשובל מסדר היציאה לפעולה

המחנה בשובל מסדר היציאה לפעולה
מס' תמונה: 1862ב