הורדת מעפילים אל החוף

הורדת מעפילים אל החוף
מס' תמונה: 3202