אנדרטת חטיבת הנגב, באר שבע

אנדרטת חטיבת הנגב, באר שבע
מס' תמונה: C5