לקח מלחמה

שם המחבר: קובץ
מיקום בספריה: מלחמת העצמאות

תיאור הספר

חוברת מאמרים בנושא לקחי המלחמה של מלחמת העצמאות והמאבק על ארץ ישראל מתחילת הסכסוך היהודי-ערבי. הצדדים המתמודדים בראשיתה של ההאבקות על ארץ ישראל ועד מלחמת העצמאות.