המבצעים העיקריים במלחמת העצמאות

הוצאה לאור: צה"ל - מפקדת קצין חינוך ראשי
מיקום בספריה: מלחמת העצמאות

תיאור הספר

עבודות תלמידים: שמות המבצעים, הכוחות המשתתפים במבצעים מפקדי הכוחות.