ישראל והעולם הערבי

תיאור הספר

פגישות ראשונות בעבר הרחוק; פגישה מחדש בארץ ישראל בדורות האחרונים; יהודים וערבים בשלטון התורכים בארץ ישראל; בימי מלחמת העולם הראשונה; בתקופת השלטון הבריטי; הבחינה הפולטית; סיומה של תקופה; דרך דמים וסבל להתרת הסבך; עשור ראשון לעצמאות ישראל (1949-1959). ביבליוגרפיה.