שבעת העמודים שהתמוטטו; המזרח התיכון 1915-1950

תיאור הספר

פירוט האירועים הקובעים בכל שנה משנת 1915, בכל חודש עד סוף שנת 1950 - במזרח התיכון ובארץ ישראל. חלק ראשון - בריטניה והערבים. חלק שני - כיצד נולדה אומה. חלק שלישי - ספיח. חלק רביעי - רשימת מפות והתמונות.