מדן ועד אילת; פרקי מסע ונוף

שם המחבר: תלמי, אפרים
מספר העמודים: 287
הוצאה לאור: עמיחי

תיאור הספר

פרקי מסע ברחבי ארץ ישראל שלאחר מלחמת העצמאות: סיפורים שונים על מקומות רבים בארץ לכל אורכה.