אלון בארץ

תיאור הספר

סיפורו של יגאל אלון מפיו ומפי חבריו. חוברת לפעילות חינוכית בבית יגאל אלון בגינוסר: ילדותו, פעילותו בארגון ה"הגנה", בפלמ"ח, במלחמת העצמאות ובאזרחות.