למשק או לנשק - תנועות הנוער והפלמ"ח

תיאור הספר

רב שיח שביעי על מחקר תולדות תנועות הנוער: 1. השומר הצעיר בפלמ"ח; המחנות העולים בפלמ"ח; תנועת הצופים והפלמ"ח; הנוער העובד והפלמ"ח; הדילמה של ההכשרות המגוייסות; התנועה המאוחדת והפלמ"ח. 2. שאלות והשגות; דיון בו נטלו חלק: יצחק נשר, דוד קורן, פנחס עופר, אלון קדיש, ברוך כנרתי, זאב צור.