כל עת

תיאור הספר

התקופה והמאורעות, התנועה, הדמויות, המרכזים והמוסדות. יצירות הרוח והמסורות שעיצבו את דמותה של היהדות מראשית ימיה ועד לשואה של יהודי אירופה ועד שיבת-ציון ותקומתנו בארץ. ידיעת עברו של עם ישראל ומורשתו התרבותי מאחדת את יהודי כל העולם לדורותיהם ולארצותיהם. על שותפות הגורל שבין מדינת ישראל ובין העם בתפוצות.