חיי עם ישמעאל

תיאור הספר

ספר אשר נכתב אחרי מלחמת ששת הימים. רקמה עשירה של פרשיות חיים: בימי הנעורים, בארגון ה'הגנה', בקיבוץ ובפלמ"ח. על רקע היחסים עם שכנינו, בני ישמעאל הערבים. פרקי סיפורים מרתקים על רקע תקופות היסטוריות, נופי הארץ, מלחמות ומאבקים מדיניים.