קיצור תולדות ישראל

תיאור הספר

קיצור תולדות עם ישראל מימי אברהם אבינו ועד לעשור הראשון למדינת ישראל. סיפורו של עם ישראל וארצו - בארץ ישראל, בגולה, השיבה לציון והקמת מדינת ישראל.