כפר נולד - סיפורים מכפר יהושע

תיאור הספר

סיפור הקמת כפר יהושע על אדמות עמק יזרעאל המערבי. סיפור המייסדים, ילדיהם, קורותיהם. כל זאת באמצעות זיכרונות אישיים לצד סיפור יישובה של ארץ ישראל, משנות ה-20 של המאה העשרים ועד שנות ה-50. בין תקוות לחלומות, בין שבר ואכזבות של אנשים אשר רתמו את חייהם לבניין הכפר וארץ ישראל.