היחידות היבשתיות המיוחדות של הפלמ"ח

שם המחבר: מרקוביצקי יעקב
הוצאה לאור: משרד הביטחון
תאריך הוצאה לאור: 1989

תיאור הספר

פיתוח רעיון החדירה לשטח האויב 1941-1936: המחלקה הערבית, המחלקה הגרמנית, המחלקה הבלקנית; השלב המכין ל'מפעל הצנחנות'; פלוגה ז' והסיור בפלמ"ח, ביבליוגרפיה.