רבין יצחק - אישים ומנהיגים.

שם המחבר: נאור, ד"ר מרדכי
מספר העמודים: 39
הוצאה לאור: משרד החינוך, התרבות והספורט, מרכז הסברה
תאריך הוצאה לאור: 1995
סוג: חוברת

תיאור הספר

האיש, המפקד, המדינאי, מצביא השלום. שנים תרפ"ב - תשנ"ו, 1922-1995.