"בנתיבי פלמ"ח"

תוכן הסרט:
תנועות הנוער צועדות בנתיבי הקרבות של הפלמ"ח לירושלים ביום העצמאות; אורי בן-ארי ומוטקה בן-פורת מספרים על הקרבות והמאורעות שחוו במקומות בהם עבר הטיול.
בנוסף: צילומי סטילס משנת 1948 וסרט ארכיון על הכשרת הדרך לירושלים.
כמו-כן תגובות החניכים והמדריכים.
מס' קלטת: 4.3
הופק ב - 1984