מערכת הפלמ"ח במשמר העמק

תוכן הסרט:
סיפורה של מערת הפלמ"ח במשמר העמק. מלחמת העול םהשנייה; פחד מפני פלישה גרמנית; "תכנית הצפון"; הקמת המחלקה הגרמנית; חורשות משמר העמק כבסיס לאימוני הפלמ"ח; קורסים; המסתערבים; תרבות המעגל והמדורה.
הסרט הופק על ידי אולפני הרצליה ושרות הסרטים הישראלי.
משתתפים בסרט: חיים גורי, חיים מילר ואולי גבעון מאנשי המחלקה הגרמנית, יצחק שושן שהיה מסתערב, ראובן בזנר - בן משמר העמק.
מס' קלטת: 3.36
אורך הסרט: 16 דקות
הופק ב - 1998