כנס הפלמ"ח התשיעי שנת 2004

תוכן הסרט:
צילומי סטילס מכנס הפלמ"ח שנערך בהיכל התרבות בתל-אביב בחודש ספטמבר 2004.
כ-200 צילומי סטילס שבוצעו על ידי ישראל הדרי.
מס' קלטת: 5.33
הופק ב - 9/2004
מפיקים: ישראל הדרי
צילום: ישראל הדרי