איתן דפני על סבו יצחק שדה ועל חקלאות

תוכן הסרט:
איתן דפני, עודד וישי (חקלאים): על החקלאות היום, עבודת כפיים, אהבת הארץ. איתן דפני: שירותו הצבאי בשריון בעקבות סבו יצחק שדה.

מתוך: השיבולת והחרב
מס' קלטת: שח 12/12